Da Trollene bygde Våler Kirke

Det er mange som har undret seg over stedsvalget som ble gjort da Våler kirke ble bygget på 1100-tallet. Den skal være en gammel hedensk kultplass, ligger lavt i terrenget, nede i en elvesving og på leirgrunn. For at kirken ikke skal synke i grunnen, skal den derfor være lagt på en flåte av ospetømmer, som visstnok ikke råtner i leire. Allikevel går det et sagn og en spådom om Våler kirke, som kalles «Sybillas spådom». Den går ut på at kirken skal synke ned i avgrunnen en pinsedag mens den er full av folk. Spådommen sier videre at dette vil skje den pinsedagen da det er tolv brødre i kirken samtidig. (Einar Pedersen i boka «Bygda vår – en kortfattet historie om Våler kommune» fra 1992). I senere versjoner har riktignok antallet brødre blitt nedjustert til sju (Ivar J. Hauge i boka «Våler kirke gjennom 800 år» fra 1998). Det sies også at det flere ganger har vært sju brødre i kirken, men at det er uklart om det har skjedd på en pinsedag.

For å forklare dette finnes det et gammelt sagn som forteller at kirken opprinnelig var tenkt plassert på Løkenåsen. En annen historie beretter om plassering øst for Stor-Eli-haugen. Da byggingen nærmet seg, kom det et troll og flyttet materialene dit hvor kirken ligger i dag. Ingen kunne gjøre noe med stedsvalget etter denne hendelsen.

Et annet sagn forteller at Våler kirke og Såner kirke ble bygget samtidig av hver sine troll. De inngikk et veddemål med hverandre om hvilken kirke som ville bli ferdig først. Såner-trollet var sikker på å bli først ferdig fordi kirken ble bygget i tre. Våler-trollet fikk med seg hjelp av to andre troll. De tre trollene sto med passende avstand og lempet stein til hverandre. Således sto Våler kirke ferdig lenge før Såner-trollet var halvferdig med sin kirke. Da Såner-trollet ble klar over situasjonen, ble han så sint at han kastet en stor stein mot Våler kirke for å ødelegge byggverket. Men kreftene var for svake og steinen datt ned litt nord-vest for Folkestad. Denne steinen kalles ennå for Trollsteinen. Da Våler-trollet oppdaget steinkastingen, tok det også en stein og kastet mot Såner. Heller ikke Våler-trollet traff, og steinen datt ned øst for Østenrød-bakken i Såner. Og dersom ingen har fjernet steinene, så ligger de vel der ennå.

Såkalte flyttblokker som ble liggende igjen etter at isbreene trakk seg tilbake, fikk ofte knyttet til seg sagn og eventyr om at de var kastet dit av troll. At kirker skulle være bygd av troll, kom nok ofte av at folk syntes det var utrolig at slike store steinblokker og så store bygninger var menneskers verk. Digre, spisse fjellformasjoner som isen sprengte ut av fjellvegger ble dessuten ofte kalt trollkirker. En slik er Nore-kjerka langs riksvei 120 nær Moss, som nå dessverre delvis er ødelagt av veiarbeider.