Hidden Friday Story

Uke 39

Utidsfuglen

 

Når utidsfuglen – eller Gjertrudsfuglen – pip så sårt, så blir det snart regn. Dei seier at den gong Jesus gjekk rundt på jorda mellom folk, så kom han ein dag i ein kjellar til ei som stod og baka lefser. Jesus bad ho då om å få noko å ete. Så tok kona av eit emne mykje mindre enn det ho brukte å bake ut. Men då ho tok og kjevla på det, blei lefsa større enn dei ho elles fekk. Då totte ho ikkje ho kunne gje den til vandringsmannen. Så tok ho eit endå mindre emne, men denne gongen blei lefsa endå større. Så sa ho rett ut at ho kunne ikkje gje han noko mat.

 

Då bestemte Jesus seg til at han ville gjere noko som kunne vere til advarsel for dei som var så djerve at dei aldri kunne få nok og ikkje kunne unne andre av overfloda si. Så skapte han ho om til ein fugl og sa at ho skulle få avkom som alltid skulle vere forbanna for hennes skuld. Dei skulle flyge frå plass til plass og aldri få vatn utan kvar gong det regnde. Men når fuglen blei så fælt tørst og skreik så sårt, så tolde ikkje Vårherre å høyre det, og så sende han regn.

Send inn din historie nå!

Finn HIDDEN-historier som skjuler seg i nærheten din:

Hidden Friday Story

Uke 38

Draugen

 

Draugen ferdast helst i nausta og båtane. Han såg ut som ein lågvoksen mann i fullt sjøhyre; men han var overvoksen med tang eller tare. Han varsla um ulykker eller mannedaude på sjøen. Han var nærsøken og djerv. Dei såg han ofte i båtane um dei sjølv sat attmed. Han flytta seg frå rom til rom og peika ut kven som skulde koma bort på sjøen.

 

Ein høvesmann sat i atterromet på båten sin og skar agn ein kveld. Best som det var, fekk han sjå ein draug i framskotten. Draugen kom attover skrevande, og for kvart rom han kom til, sa han: «Her høver det ikkje! Her høver det ikkje!» Men då han kom til agnbeten sa han: «Her høver det!» «Ja, høver det for deg, så høver det for meg og,» sa høvesmannen, og sette agnsaksa gjennom draugen og ned i beten. Draugen vart verande der um kvelden med kniven i seg. Næste morgon dei kom i båten, stod kniven framleis i agnbeten; men det sat berre ei bruskplata fast med kniven. Draugen, han var borte. Dette skalkestykke kosta mannen livet um nokre år.

 

Dersom nokon vilde verja naust eller båtar mot draugen, så skulde ein berre skjæra ein kross. Dei gamle skar ofte ein kross i naustdøra. Ein skoren kross i krysstokken på nordlandsbåtar var vanleg i gamal tid. Um ein berre smurde ein kross med tjæra, så hjelpte det òg.
Eit visst merke på at draugen hadde vore i båten, var at årane vende rangvegen, s. v. s. med blada fram.

Send inn din historie nå!

Finn HIDDEN-historier som skjuler seg i nærheten din:

Følg oss på sosiale medier for å få med deg #FridayStory

Instagram
Facebook

Eller meld deg på vårt nyhetsbrev!