Koble ditt innhold
til HIDDEN sitt kart

Vil du legge noe inn i HIDDEN?

Er du eller din organisasjon interessert i å legge inn eller bestille punkter med innhold i HIDDEN? Fyll ut skjemaet og oppgi hva som kan være aktuelt.

Bestill og ei punkter med innhold:

Ett punkt

NOK 3.000,-

Én faktura

Ti punkter

NOK 20.000,-

Én faktura

Bestill og ei ubegrenset antall punkter med innhold:

Ett års binding

NOK 15.000,-

Per år.

Tre års binding

NOK 37.500,-

Per tre år.