Generelle vilkår

 

  1. Tjenesten

1.1. Kunde får tilgang til å opprette punkter i avtalte kategorier på HIDDENs kart. Disse kan knyttes til innhold i form av tekst, bilder, lyd og video som dermed blir tilgjengeliggjort til HIDDENs sluttbruker.

1.2. Kunder får tilgang til trafikkinformasjon fra Appen.

1.3. Kunden får tilgang til brukerstøtte fra HIDDENs redaksjon samt tekniske og kunstneriske avdeling.

1.4. HIDDEN kan levere AR innhold ved bestilling

 

  1. Oppsigelse

2.1. Eventuell oppsigelsen må skje skriftlig til: contact@hidden.no

2.2. Etter endt oppsigelsesperiode vil ikke kunden lenger ha tilgang til HIDDENs systemer.

2.3. Ved oppsigelse overtar HIDDEN rettigheten til videre bruk av informasjonen lagt inn av kunder.

2.4. Kunden kan be om, men ikke kreve, at informasjon fjernes ved oppsigelse

2.5. Ved en eventuell gjenopptagelse av lisens, kan kunden be om, men ikke kreve, eierskap til sitt tidligere innhold. Ved en eventuell gjenopptakelse av lisens, kan kunden potensielt gjenoppta tidligere innhold, men kan ikke kreve at det er uendret av HIDDEN sin redaksjon.

 

  1. Lisens eier

3.1. Lisens eier må identifiseres med organisasjonsnummer.

3.2. Lisensen kan ikke lånes ut eller overdras til andre.

3.3. Det må kjøpes antall lisenser i henhold til antall brukere.

3.4. Flere brukere av samme lisens er ikke tillatt. Blir dette oppdaget, vil HIDDEN automatisk oppgradere abonnementet med det brukere kunden benytter.

 

  1. Ansvar

4.1. Eier av kundelisensen er selv ansvarlig for innhold som legges inn. Kunde er ansvarlig for å innhente tillatelse fra opphavsrettseiere, grunneier og eventuelt andre rettighetshavere til innhold, samt å overholde til HIDDENs retningslinjer for publisering av innhold (disse er gjengitt i Punkt 6. Retningslinjer for Innholdspublisering i HIDDEN)

4.2. HIDDEN kan på eget initiativ fjerne informasjon som bryter med retningslinjene i 5.1.

4.3. Ved gjentatte brudd har HIDDEN rettigheten til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning, men kunden må fortsatt betale 3 måneders abonnementsavgift (oppsigelsestiden)

4.4. Hidden får ingen videre rettigheter til innholdet kunden legger inn, bortsett fra å vise det i den form det skal presenteres i plattformen og i markedsføringsøyemed i HIDDENs egne kanaler.

 

  1. Retningslinjer for innholdspublisering i HIDDEN

5.1. Informasjonen skal være av allmenn interesse.

5.2. Informasjonen skal våre egnet for alle, også barn. Støtende innhold skal ikke legges inn i HIDDEN.

5.2.1. Følgende innhold vil anses som støtende, og kan ikke legges inn i HIDDEN:

  • Innhold av religiøs karakter, unntatt rene historiske beskrivelser
  • Politisk innhold, unntatt rene historiske beskrivelser
  • Pornografisk innhold

5.3. Innhold kommersiell karakter skal være tilknyttet åpenbar kulturell, historisk eller naturlig verdi for å bevare opplevelsen som trekker brukere til HIDDEN.

5.3.1. Kommersielle aktører kan i likhet med andre betalere sponse kulturelt, historisk og naturlig innhold og profilere seg slik.

5.3.2. Andre typer kommersielle tjenester kan tillates dersom det er underordnet de kulturelle, historiske og naturlige innholdet HIDDEN tilbyr.

5.4. Ved tvilstilfeller kontakt HIDDEN på contact@hidden.no