Are you affiliated with the tourism and/or cultural sector?
Do you want to tailor services to the time we live in?
Do you have or should you seek funds for a digitization project?

HIDDEN can be the ideal partner for your organization or business!

Explore map and content with geolocation

Learn something new and have fun with interactivity and Augmented Reality

Find experiences of lasting value – or create them yourself

Experience the diversity of both traditional and modern types of media and expression

Get started with HIDDEN

Use the map in the HIDDEN app to find stories and attractions. Tap the markups on the map to get some information even before you're on site. But you often don't get all the content until you get there.

Location data makes the experience interactive and tailored. The HIDDEN app brings something extra for the whole family no matter what kind of trip you are on.

Download the HIDDEN app:

Experience Augmented Reality Content (AR)

In some places you will be able to experience what actually happened via AR technology, known from pokémon go, among others. "Augmented reality" means that digital information is placed on top of images and ambient sound. Stories can thus have new life, if it is trolls fighting, a sea worm that meanders in the water, Edvard Munch's work, the sinking of Blücher or the Battle of Stiklestad.

HIDDEN is included with a "trophy troll" that shows how AR works. HIDDEN is early on with this technology, and eventually the HIDDND platform becomes full of such experiences.

Download the HIDDEN AR app:

An easily accessible tool at your disposal

HIDDEN's system for entering and editing content is easy to use. Log in via a web browser and explore the many possibilities.

Do you want to enter an audio guide that plays in one particular location? An illustration, a photo, film or music? Or what about ancient texts or beautiful poetry?

Contact us to access! Are you won

dering? See frequently asked questions and answers here.

HIDDEN and Telia invite to the largest fundraiser of folk lore of all time. Are you sitting with a good story or an old legend?

Have you heard stories of trolls and tussles, caves and underground creatures? Remember when grandma told you why the stone on the field has cracked in half and moves every time the church bells ring? These are the kind of stories we're looking for.

It's been a long time since Asbjørnsen and Moe collected and took care of folk lore stories, and it's time for a new effort to make these amazing stories accessible to everyone using modern technology. Good contributions are put on the map in the HIDDEN app, and will be stored in Svalbard as part of our common cultural heritage.

(The timing of the Svalbard trip is currently uncertain due to the corona crisis.)

torghatten

Torghatten –

In Northern Norway, a long time ago there was a troll named Hestmannen. He was in love with the beautiful sorcerer Lekamøya. She lived at Landego. One night, Hestmannen saw Lekamøya swimming in the sea at Landego. He had to have her!

The story of the cruel Bal

The legend of Bal is from approx. 400 years back in time when at Balsnes in Ballangen lived a Frenchman, yes, some say he was Danish who was called Bal. Bal reportedly had three large copper mines scattered inside of The Mountain World of Ofoten.

When the Trolls built Våler Church

Many people have wondered about the place choice made when Våler Church was built in the 12th century. It is supposed to be an old pagan cult place, located low in the terrain, down a river bend and on clay ground. In order for the church not to sink into the ground, it shall therefore be laid on a raft of ospet timbers, which supposedly do not rot in clay.

News

1 day ago

Hidden

God helg alle sammen! 😄

Vi håper dere er klare for en flott høsthelg, og selvfølgelig også en ny #HIDDENFridayStory 😎 Så dagens story er en spennende historie om Utidsfuglen, eller Gjertdrudsfuglen som noen kjenner den som 🐦

"Når utidsfuglen - eller Gjertrudsfuglen - pip så sårt, så blir det snart regn. Dei seier at den gong Jesus gjekk rundt på jorda mellom folk, så kom han ein dag i ein kjellar til ei som stod og baka lefser. Jesus bad ho då om å få noko å ete. Så tok kona av eit emne mykje mindre enn det ho brukte å bake ut. Men då ho tok og kjevla på det, blei lefsa større enn dei ho elles fekk. Då totte ho ikkje ho kunne gje den til vandringsmannen. Så tok ho eit endå mindre emne, men denne gongen blei lefsa endå større. Så sa ho rett ut at ho kunne ikkje gje han noko mat.

Då bestemte Jesus seg til at han ville gjere noko som kunne vere til advarsel for dei som var så djerve at dei aldri kunne få nok og ikkje kunne unne andre av overfloda si. Så skapte han ho om til ein fugl og sa at ho skulle få avkom som alltid skulle vere forbanna for hennes skuld. Dei skulle flyge frå plass til plass og aldri få vatn utan kvar gong det regnde. Men når fuglen blei så fælt tørst og skreik så sårt, så tolde ikkje Vårherre å høyre det, og så sende han regn."
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Hidden

Utenlandsk folketro! 🧐 Det finnes mystiske skapninger og vesener rundt om i hele verden, og en som du kanskje har hørt om,men kanskje ikke vet hvor kommer fra er Golems! 😁

Golems er store menneskeaktige monstre fra Hebraiske myter, laget av leire, stein eller tre. De ble formet fra et av disse stoffene, og brakt til live av et spesielt ord.

Ordet “emeth” ble enten gravert inn i skapningens panne eller på en steintavle som deretter ble plassert i monsterets munn. Folk brakte disse skapningene til liv for å være slaver som kunne hjelpe de med ulike arbeidsoppgaver. ⛏

Uheldigvis for menneskene som skapte dem, fortsatte Golemsene å vokse og vokse, helt til de ble for store for menneskene å kontrollere. Den eneste måten i stoppe de på var å fjerne “e”-en i ordet “emeth” og endre ordet til det Hebraiske ordet for død. 👹

Illustrasjon: Philippe Semeria (CC BY 3.0)
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Hidden

God fredag alle sammen! 😄

Vi håper dere har hatt en flott uke og er klare for en ny spennende #HIDDENFridayStory 🤩 Denne uka har vi funnet fram en underlig liten historie om Draugen!

"Draugen ferdast helst i nausta og båtane. Han såg ut som ein lågvoksen mann i fullt sjøhyre; men han var overvoksen med tang eller tare. Han varsla um ulykker eller mannedaude på sjøen. Han var nærsøken og djerv. Dei såg han ofte i båtane um dei sjølv sat attmed. Han flytta seg frå rom til rom og peika ut kven som skulde koma bort på sjøen.

Ein høvesmann sat i atterromet på båten sin og skar agn ein kveld. Best som det var, fekk han sjå ein draug i framskotten. Draugen kom attover skrevande, og for kvart rom han kom til, sa han: "Her høver det ikkje! Her høver det ikkje!" Men då han kom til agnbeten sa han: "Her høver det!" "Ja, høver det for deg, så høver det for meg og," sa høvesmannen, og sette agnsaksa gjennom draugen og ned i beten. Draugen vart verande der um kvelden med kniven i seg. Næste morgon dei kom i båten, stod kniven framleis i agnbeten; men det sat berre ei bruskplata fast med kniven. Draugen, han var borte. Dette skalkestykke kosta mannen livet um nokre år.

Dersom nokon vilde verja naust eller båtar mot draugen, så skulde ein berre skjæra ein kross. Dei gamle skar ofte ein kross i naustdøra. Ein skoren kross i krysstokken på nordlandsbåtar var vanleg i gamal tid. Um ein berre smurde ein kross med tjæra, så hjelpte det òg.

Eit visst merke på at draugen hadde vore i båten, var at årane vende rangvegen, s. v. s. med blada fram."

Illustrasjon av Theodor Kittelsen.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Hidden

Utenlandsk folketro! 🧐 Det finnes mystiske skapninger og vesener rundt om i hele verden, og en som kanskje ikke så mange har hørt om er Bonnacon! 😄

Bonnacon, også kjent som Bonasus, er et okse-lignende beist med rødlig til svart pels, kort hale og manen til en hest. Den har horn som krummer innover mot hodet, som gjør dem ubrukelige til selvforsvar. 🐃

Historier om Bonnacon kommer fra gammel østeuropeiske og vestasiatiske regioner, men navngitt av grekerne!

Den beskytter seg selv ved å skyte avføring ut av rumpa hvis den blir skremt. Avføringen brenner og svir alt den kommer i kontakt med, som gjør at den enkelt kan rømme fra enhver trussel. 💩
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Hidden

Helga er endelig her og med det kommer det selvfølgelig en ny #HIDDENFridayStory! 😄

Ukas historie er fra Utrøst, et huldrelandskap fra nordnorsk sagntradisjon som ligger ute i havet vest for Røst!

"Breistrandfinn var frå yttersida av Lofoten ein staden. Han var i si tid ein av dei mest namnkunnige jekteskipperane her nord. Og lenge etter han var død, gjekk det ord um han. Um nokon merkte seg ut med å vera uredd på havet, brukte folk likna han med Breistrandfinn.
"E mein du fira inkj a' før sjølve Breistrandfinn."
Det vart eit heilt ordstø av dette. Ja, endå so seint som i min uppvekst veit eg at gammalstøytane dreiv og spøyka med desse orda.

Breistrandfinn var overhendig kjær etter brennevin. Men han kunde vera kor full han vilde, fram kom han um det rauk av lufta. Soleis var det ein gong på Stadhavet under ein Bergenstur dei kom ut i eit forrykande ver. Denne same gongen låg skipperen overdrukken atti jektvengen. Ja, mannskapet heldt det no gangende til dei ikkje såg det likt lenger. So var ein ned og røska i skipperen og sa kva tilstand det var. Dei fekk han no på dekk; so vart to tilsagd å halda han på føt'n, den tredje på roren. Men dei venta no berre tid for tid at dei kom til å gang ned. Einast skipperen hadde trua god.
"Ta da me ro, glunta! Kjinnsunna ska vi ha om so hånn tykje står i stein."

Og Kinnstrandneset fekk dei òg sluttpå; men ingen av mannskapet visste retteleg kor dei var komne dit. Ein gong dei låg uti Vestfjorden, sette det inn med slik skodde. Dertil var det bra tungsjøåt og grapse ver elles. Som dei låg der og dreiv, visste dei ikkje av før jekta var komen i
eit sund. Men etter alt det mannskapet hadde rekna ut, so skulde dei liggja bra til havs. So dette kom noko uventa på, som du skynar. Dei tok no hamn; men skodda var so stinn det var just so dei timde land. Alt med dei låg, reiv det, og no fekk dei til si undring sjå det var ope og flatt land til båe sidor. Og grønt og pent vistes det kvar dei såg. Og kringum på jordene gjekk det store kreturskokkar og beitte. Men folk sågst der ikkje.

Breistrandfinn hadde då forklara for dei kvar dei var. "Vi e no i Utrøst," sa han.
Seinare ein gong dei var siglande i Vestfjorden, kom dei ut for det same. Dei tok hamn i Utrøst. Men denne gongen hadde dei fare med jekta gjenom ein kornåker, for det fanst kornaks fasthangande i jektroren.

Han hadde elles sagt seg god for det, Breistrandfinn, å ta hamn i Utrøst når han vilde. Og folk fekk syn for det han var mann for sine ord."
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Hidden

Utenlandsk folketro! 🧐 Det finnes mystiske skapninger og vesener rundt om i hele verden, og en som kanskje ikke så mange har hørt om er Amphisbaena fra gresk mytologi! 😄

Amphisbaena er en mytologisk skapning, en maur-etende slange med ett hode i hver ende, og er kjent som “Mother of Ants”. Den ble født fra blodet som dryppet fra Medusas hode etter at Perseus fløy og bar det med seg over Den Libyske ørken.

Navnet kommer fra det greske ordet Amphis som betyr “begge veier” og Bainein som betyr “å gå”.

I begynnelsen var den beskrevet som en dødelig og giftig tohodet slangelignende skapning, men har senere blitt beskrevet å ha hønelignende føtter og vinger. I noen tilfeller, til og med med horn og små runde ører. Begge hodene var identiske, så det var umulig å se hvilken ende som skjøt mot deg.

Artige myter som de innfødte trodde på:

- I eldgamle tider, gikk gravide kvinner med en av disse ekle slangene rundt halsen for å sikre seg selv en trygg graviditet. 🤰

- Å drepe en Amphisbaena under fullmåne ville gi deg krefter i form av et rent hjerte og sinn. 🌝

- Hvis du bar slangens skinn rundt halsen - kunne det kurere en forkjølelse.🤒
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Hidden

Rundt om i hele Norge finner vi utallige steder med stedsnavn som stammer fra tiden da menneskene som bodde der tilba Norrøne guder og gudinner. 🧐 Så de siste månedene har vår redaktør Wanda Marcussen dykket dypt ned i Norrøn mytologi for å finne disse stedene og historien bak hvorfor de heter det de heter!

Over 140 stedsnavn inspirert av guder og gudinner som Odin, Frøya, Balder og Ull ligger nå rundt om i Norge klare for dere å oppdage ved hjelp av HIDDEN-appen under kategorien "Vikinghistorier".

Last ned HIDDEN og ta med dere telefonen på tur og oppdag hvorfor kanskje akkurat din hjemby heter det den gjør! 😄🏞
... See MoreSee Less

View on Facebook
Les mer på Facebook

Sign up for our newsletter!

Want to get an insight into all the exciting things that are going on with us? Sign up!