Are you affiliated with the tourism and/or cultural sector?
Do you want to tailor services to the time we live in?
Do you have or should you seek funds for a digitization project?

HIDDEN can be the ideal partner for your organization or business!

Explore map and content with geolocation

Learn something new and have fun with interactivity and Augmented Reality

Find experiences of lasting value – or create them yourself

Experience the diversity of both traditional and modern types of media and expression

Get started with HIDDEN

Use the map in the HIDDEN app to find stories and attractions. Tap the markups on the map to get some information even before you’re on site. But you often don’t get all the content until you get there.

Location data makes the experience interactive and tailored. The HIDDEN app brings something extra for the whole family no matter what kind of trip you are on.

Download the HIDDEN app:

Experience Augmented Reality Content (AR)

In some places you will be able to experience what actually happened via AR technology, known from pokémon go, among others. “Augmented reality” means that digital information is placed on top of images and ambient sound. Stories can thus have new life, if it is trolls fighting, a sea worm that meanders in the water, Edvard Munch’s work, the sinking of Blücher or the Battle of Stiklestad.

HIDDEN is included with a “trophy troll” that shows how AR works. HIDDEN is early on with this technology, and eventually the HIDDND platform becomes full of such experiences.

Download the HIDDEN AR app:

An easily accessible tool at your disposal

HIDDEN’s system for entering and editing content is easy to use. Log in via a web browser and explore the many possibilities.

Do you want to enter an audio guide that plays in one particular location? An illustration, a photo, film or music? Or what about ancient texts or beautiful poetry?

Contact us to access! Are you won

dering? See frequently asked questions and answers here.

HIDDEN and Telia invite to the largest fundraiser of folk lore of all time. Are you sitting with a good story or an old legend?

Have you heard stories of trolls and tussles, caves and underground creatures? Remember when grandma told you why the stone on the field has cracked in half and moves every time the church bells ring? These are the kind of stories we’re looking for.

It’s been a long time since Asbjørnsen and Moe collected and took care of folk lore stories, and it’s time for a new effort to make these amazing stories accessible to everyone using modern technology. Good contributions are put on the map in the HIDDEN app, and will be stored in Svalbard as part of our common cultural heritage.

(The timing of the Svalbard trip is currently uncertain due to the corona crisis.)

torghatten

Torghatten –

In Northern Norway, a long time ago there was a troll named Hestmannen. He was in love with the beautiful sorcerer Lekamøya. She lived at Landego. One night, Hestmannen saw Lekamøya swimming in the sea at Landego. He had to have her!

The story of the cruel Bal

The legend of Bal is from approx. 400 years back in time when at Balsnes in Ballangen lived a Frenchman, yes, some say he was Danish who was called Bal. Bal reportedly had three large copper mines scattered inside of The Mountain World of Ofoten.

When the Trolls built Våler Church

Many people have wondered about the place choice made when Våler Church was built in the 12th century. It is supposed to be an old pagan cult place, located low in the terrain, down a river bend and on clay ground. In order for the church not to sink into the ground, it shall therefore be laid on a raft of ospet timbers, which supposedly do not rot in clay.

News

1 week ago

HIDDEN
Kone av huldreætt: Ein gut frå Ørsta var på jakt i Nupadalen. Det var seinhaustes. Leid på kvelden gjekk han inn på ei seter der. Han åt av nista og la seg so i senga.Rett som det var kom der inn ei gamal kone. Ho bar ei full mjølkebøtte. So tok ho fram ringjer og skåler og sila mjølka i dei og sette på hyllene i selet.Medan gamlekona stulla med dette kom dotter hennar inn. Det var ei ung, ven gjente. Ho bar ein langeleik. So sette ho seg i benken framanfor senga der guten låg. No tok ho til å spela og syngja. Guten tykte han aldri hadde høyrt so ven song og slikt tryllande spel før. Gjenta flytte seg nærmare og nærmare senga medan ho spela. Guten låg lenge og høyrde på spelet.Men so vart han vill. Han treiv kniven or slira og kasta den over hovudet hennar. Gjenta vart som nåma. Men gamle-mor ropte: "Ja, no fær du ha det som du hev gjort det til!" So strauk ho på dør.Men gjenta sat att. Guten tok henne med seg heim og gifte seg med henne.Då brudlaupet skulde stå, sa gjenta at to rom i huset skulde stå ledige, då foreldra hennar vilde ha dei; men ingen fekk sjå dei.Brudlaupsmorgonen stod to blårosete kyr ute på tunet. Det var bruda si heimanfylgje. Og då bollen gjekk rundt bordet so gjestene fekk gi sine skålegåver var der komen ein hundraddalarsetel i skåla.Elling Samuelsen Dimna i Ulstein ætta frå Ørsta. Han hadde alltid blårosete kyr. Han sa dei ætta frå huldrekyrne åt oldemor hans.🐮☘️ Bilde: Mittet & Co AS fra @nasjonalbiblioteket #hidden #hiddennorway #nature #norway #huldra #historie #kulturarv #kulturlandskap #seter #sagn #folkscenery #folklore ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

HIDDEN
Troll-Eli, huldra på Myrsetra: På Myrsetra bodde på 1800-tallet Eli Marie Hansdatter (1756 – 1840) som gikk under navnet «Troll-Eli». Bygdefolket fryktet kvinnen som skal ha hatt overnaturlige evner. Det blir fortalt at hvis hun hogg tollekniven i veggen, melket kuene av seg selv. Og ble hun fornærmet av noen, kunne hun trollbinde dem så de ikke kunne røre seg. Eli klarte også å lage smør uten så mye som en dråpe melk eller fløte – hun satte bare i gang med den tomme smørkinna og tvarestokken, og smør ble det! Mer om Troll-Eli og andre mystiske vesner i og rundt Østmarka kan du lese om i HIDDEN appen.🧝🏼‍♀️🌲Illustrasjon: @oyvindsteensen ✍️#Hidden #hiddennorway #hulder #folkscenery #folklore #kulturarv #nature #norway #sagn #historie ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

HIDDEN
Skrymtet i Heggdalen: Millom Balsnes og Bø i Ofoten er det ein dal som heiter Heggdalen. Det er mykje skog i dalen, så han held seg skum og myrk. I gamal tid spøkte det mykje der i dalen, og mange var redde for å fara der.Eingong var det eit brudlaup på Bø. Det var då to gjentor som skulde gå ifrå Balsnes til brudlaupsgarden. Då dei kom i Heggdalen, var det ikkje lite skumt av kvelden. Den eine sa då med den andre, at er det no så det er skrymt i Heggdalen, så lyt no vel vi få høyra det i kveld. Dei hadde ikkje fyrr sagt ordet, fyrr dei høyrde eit mål uppe i lida:Hels han Krylekroppsom 'pund' bordet satat han Bal i elden datt!Då gjentone kom til Bø var det just tid å gå til brurbordet. I bordlaget var det mange som hadde eit ord å segja. Sume rima for brura, og nokre rima over brudgrauten og hadde eit ord både for brur og brudgom. Andre bar fram helsingar eller fortalde.Gjentone frå Balsnes bar då fram det bodet dei hadde fått i Heggdalen:Hels han Krylekroppsom 'pund' bordet satat han Bal i elden datt!Og med same dei hadde slept ordet av munnen, for det ein likjelse undan bordet og på dør.Håhåh! Håhåh! Håhåh! skreik han. ✨🍀🏔Bilde av Brettesnes like ved Heggdalen i Lofoten 📸 @nasjonalbiblioteket #Hidden #hiddennorway #norway #nature #folkscenery #folklore #lofoten #historie #sagn #kulturarv ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

HIDDEN
Takknemmelig Huldrekone: På garden Brevik i Vanvik var i gamle dage så utmerket godt geiteslag at de var de bedste melkegeitene mann kunde tenke sig. Det kom derav, fortalte de gamle, at kona på Brevikgården hadde engang i tiden fått en blåsallet geit hos en småkallkjerring(hulderkone). Det hendte en morgen da kjerringa kom til kjøkenet å skulde tenne opp ild, at der lå en fremmen barnelinne på gruvsteinen. Kjerringa forstod strakst at det var en linne som småkallan hadde glemt igjen om natten, når de hadde sittet oppi gruven og byttet reiver på sine småbarn. Kjerringa tok da en trestikke og med den løftet hun småkallinnin og hengte den opp på skjælinstauren. I kveldsskumringen same dag kom småkallkjerringa inn på kjøkenet og fikk igjen linnin sin, og så glad var hun for at kona ikke hadde tatt i linnin med bare fingrene; at neste kveld kom hun leiende med en stor blåsalet geit inn i fjøset til kona når hun satt og melket. "Denne geit", sa småkallkjerringa, "skal du ha som gave for at du var så forsiktig, at du ikke tok i barnelinnen min med bare fingrene; for hadde du det gjort så hadde den ikke vært brukende for oss". 📸 av Solveig Lund fra @nasjonalbiblioteket #hidden #hiddennorway #nature #norway #kulturarv #historie #hulder #folkscenery #folklore #opplevnorge #utpåtur #2021 #enchanted ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

HIDDEN
En over to meter høy bautastein står synlig i dyrket mark ved gården Vigstein i Nannestad - ikke langt fra Gardemoen. Vigsteinen står i nærheten av et gravfelt fra jernalderen og det knytter seg flere sagn til steinen. Et opphavssagn forteller at en kveld for lenge siden kom en frigitt trell til gården og ba om husrom. Bonden nektet ham det, og jaget ham på dør. Trellen gikk, men da han var kommet ut på jordet vendte han seg om og lyste en forbannelse over bonden og gården. De skulle få se at han ikke lot seg fjerne så lett, og at det ville gå den ille som prøvde å fjerne ham. Og dagen etter var trellen blitt til stein, der ute på jordet; Vigsteinen.Og der ble den stående, helt til en gang på 1800-tallet, da en grunneier på Vigstein gård fikk bruk for stein til en grunnmur, og han brukte Vigsteinen. Det er flere versjoner av hva som så skjedde. En tradisjon sier at et eller flere hus brant, en annen at en eller fler av kuene døde på bås. Uansett, Vigsteinen ble tatt ut av grunnmuren og satt på plass igjen på jordet, der den har stått siden.En annen tradisjon er Vigsteinen som fruktbarhetssymbol, langt utover den rent idemessige assosiasjon med fallossymbol. Den var fruktbarhetsbringende. Barnløse koner kunne, langt ned mot vår egen tid komme langveis fra for å klappe på Vigsteinen. Dette skulle løse problemet. 🧝‍♂️✨Bilde fra: Fra Riksantikvarens kulturminnebase, foto av Tommy Gildseth.📸 Info on sagn fra Wikipedia☘️#Hidden #hiddennorway #norway #history #standingstones #nature #utpåtur #opplevnorge #2021 #kulturarv #culturalheritage ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

HIDDEN
Helgelesning om de Underjordiske:Ein mann fra Ørsta var av etter eit velass. Då såg han det rauk or ein haug i utmarka. Han skyna straks det var underjordiske som heldt seg der.Mannen tenkte at no skulde han spøke med dei. Han treiv ein staur og sprang burt på haugen og køyrde strongen av all si makt ned gjennom holet det rauk av.Men det skulde han ikkje ha gjort.Han høyrde eit fæsleg skrik. Rett som det var kom ein huldrekall (haugbokk) ut or haugen og skreik: “Du hev brote bein på son min! Du skal være halt, du og son din og soneson din, i tridje ættleden, for skjemdarverket ditt!” Soleis vart det og det er endå gamle folk som minest både han Halt-Ola og sonen og sonesonen som halta på foten alle tre. Det er farleg og uroe dei underjordiske.🌿Illustrasjon: The changeling, John Bauer, 1913✍️ #hidden #hiddennorway #norway #folkgreen #folkscenery #nature #kulturarv #utpåtur #opplevnorge #2021 #huldra #underjordiske ... See MoreSee Less
View on Facebook
Les mer på Facebook

Sign up for our newsletter!

Want to get an insight into all the exciting things that are going on with us? Sign up!